IFC инвестирует 25 миллионов долларов в предприятия Казахстана

Бүкіләлемдік банк тобының құрамына кіретін, IFC басшылығының сапары аясында, тамақ өнеркәсібі саласында қаақстандық жетекші кәсіпорын, «KazFoodProducts» компаниялар тобына 25 миллион доллар инвестиция салатын келісімге қол қойылды. Инвестициялар Қазақстан экономикасының әртараптандырылуына, экспортты дамытуға және өңірлік азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал ететін Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін дамыту және компанияның қызметін кеңейтуге бағытталған.
«KazFoodProducts» компаниялар тобы ұн, сірне, крахмал, аралас жем шығарушы дәнді дақылдарды өңдейтін ең ірі комбинат, сондай-ақ кондитерлік тәттілердің ірі өндірушісі. IFC қаражаты жаңа өндірістік желілерді сатып алуға және өндірістік қуаттарды арттыруға жұмсалады. Жоба аясында 500-ден астам жұмыс орнын ашу, ауылшаруашылық өнімдерін өңдеуді өсіру көзделіп отыр, бұл жеткізілім тізбегін құраушы фермерлер мен шикізат жеткізушілерінің табысын арттыруға мүмкіндік береді. Инвестициялаудың бірден-бір шарты IFC-тің жоғары экологиялық және әлеуметтік стандарттарын және корпоративтік басқару стандарттарының қолданылуы.
«IFC қаржысы компаниямыздың алдағы уақыттағы дамуы мен тиімділігін арттыруда мағызы зор, сондай-ақ Қазақстанның аграрлық секторын дамытуға да ықпал етеді», — деді «KazFoodProducts» компаниясының бас директоры Әлихан Талғатбек. «Біз IFC мен әріптестіктікті, тамақ өнеркәсібі саласында аймақтық көшбасшылыққа ұмтылып отырған компаниямыздың стратегиялық дамуындағы маңызды кезеңі ретінде қарастырамыз».

«Осы инвестицияның бір бөлігі «Баян Сұлу» АҚ кондитерлік өнімдерді шығарушы төрт желі сатып алуға жұмсалады, бұл кондитер нарығында қарқынды дамып келе жатқан компаниямыздың орнын әрі қарай нығайтады», — деді «Баян Сұлу» АҚ басқармасының төрағасы Тимур Садықов.

Қазақстан, әлемдік бидай нарығында 4,2 % үлесі бар, бидай және ұнның ірі өндірушісі мен экспортаушысы. Қазақстанның астық өндірісін ұлғайту және өңірлік азық-түлік қауіпсіздігін, әсіресе, көрші Ауғанстан мен Тәжікстанда қауіпсіздікті қамтамасыз ету әлеуеті жоғары.
«Қазақстанның экспорттық стратегиясын дамыту шеңберінде бидайдың терең өңделуі мен терең өңделген өнімдерді экспорттау ел экономикасын әртараптандыруға, сондай-ақ экспорттың қосымша құндылығын арттыруға мүмкіндік береді», — деді «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Ауыл шаруашылығы және азық-түлік өнеркәсібі департаментінің басқарушы директоры Ербол Есенеев.
«Әлемдегі егістік жерінің ең үлкен аумағының біріне ие, Қазақстанның аграрлық секторда үлкен әлеуеті бар, оны әлі де толықтай пайдаланып жатқан жоқ», — деп мәлімдеді IFC Латын Америкасы мен Кариб бассейні, Еуропа және Орталық Азия бойынша вице-президенті Георгина Бэйкер. «Бұл саланың дамуы экспортты дамытып, жаңа жұмыс орындарын ашуға көмектеседі, әсіресе кедейліктің деңгейі жоғары және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері шектеулі Қазақстанның шалғай аудандарына көп көңіл бөлінеді».
Қаржыландыруға қосымша, IFC кеңес беру бағдарламалары азық-түлік қауіпсіздігі, экологиялық және әлеуметтік стандарттарды жақсарту арқылы «KazFoodProducts» компаниялар тобының орнықты дамуына жәрдемдеседі. IFC сондай-ақ корпоративтік басқаруды жетілдіруге және кәсіпорынның операциялық тиімділігін арттырады.

«KazFoodProducts» компаниялар тобы туралы:
«KazFoodProducts» компаниясы Қазақстанда тамақ өнеркәсібінің ең ірі топтарының бірі, бір-неше еншілес ұйымдары арқылы жұмыс істейді.

«АзияАгроФуд» АҚ, Алматы облысы, сірне, ұн және малға жем шығаруға арналған дәнді дақылдарды өңдеуші зауыт. Компания жылына 200 мың тонна дәнді дақылдарды өңдейді.
«Баян Сұлу» АҚ, Костанай қаласы, кондитер өнімдерінің ең ірі өндірушісі, Қазақстандық кондитерлік тәттілерінің негізгі экспортаушысы .
«BioOperations» ЖШС, Солтүстік Қазақстан облысы, крахмал, құрғақ бидайдың глютенін, ұн, биоэтанол, мал азығына арналған бидайды терең өңдеу бойынша Қазақстандағы жалғыз зауыт.

IFC туралы:
IFC Дүниежүзілік банк тобының құрамына кіреді, дамушы нарықтарда жеке секторды қолдауға бағытталған әлемнің ең ірі даму институты. Бүкіл дүние жүзі бойынша 2000-нан астам компаниямен жұмыс істей отырып, капиталымызды, тәжірибемізді және беделімізді әлемнің дамушы елдерінде нарықтар мен мүмкіндіктер қалыптастыру үшін пайдаланамыз. 2017 қаржы жылында жеке сектордың әлеуетін нығайту арқылы кедейлікті жою мен халықтың жалпы әл-ауқаттың жақсарту мақсатымен дамушы елдерге рекордтық сомма 19,3 млрд. доллар, ұзақ мерзімді инвестиция салдық.

В рамках визита руководства IFC, входящей в Группу Всемирного банка, подписано соглашение, по которому IFC инвестирует 25 миллионов долларов в ведущую казахстанскую группу предприятий пищевой промышленности «KazFoodProducts». Инвестиции направлены на поддержку расширения деятельности компании и развития сельскохозяйственного сектора Казахстана, содействуя диверсификации экономики страны, развитию экспорта и региональной продовольственной безопасности.
Группа компаний «KazFoodProducts» является крупнейшим переработчиком зерновых на муку, патоку, крахмал, комбикорма, а также крупным производителем кондитерских изделий. Средства IFC будут направлены на приобретение новых производственных линий и увеличение мощностей производства. Ожидается, что в рамках проекта будет создано более 500 рабочих мест, увеличатся объёмы переработки сельскохозяйственной продукции, что окажет содействие в увеличении доходов фермеров и поставщиков сырья вдоль цепочки поставок компании. Одним из условий инвестирования является применение высоких экологических и социальных стандартов IFC и стандартов корпоративного управления.
«Финансирование IFC имеет важное значение для дальнейшего развития нашего предприятия и повышения его эффективности, а также для развития сельскохозяйственного сектора Казахстана», — отметил Генеральный директор «KazFoodProducts» Алихан Талгатбек. «Мы рассматриваем партнёрство с IFC важным этапом стратегического развития предприятия и его становления в качестве регионального лидера пищевой промышленности».

«Часть данной инвестиции АО «Баян Сулу» планирует направить на приобретение четырёх линий по производству кондитерских изделий, что усилит позиции компании как наиболее динамично развивающейся на кондитерском рынке», — сообщил Тимур Садыков, Председатель Правления АО «Баян Сулу».

Казахстан является крупным производителем и экспортёром пшеницы и муки с долей 4,2% на мировом рынке пшеницы. Страна обладает потенциалом увеличения производства зерна и содействия укреплению региональной продовольственной безопасности, особенно в соседних Афганистане и Таджикистане.
«Обладая большими площадями пахотных земель, сельскохозяйственный сектор Казахстана имеет огромный неиспользованный потенциал», — отметила Джорджина Бейкер, вице-президент IFC по Латинской Америке и странам Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии. «Развитие данного сектора поможет увеличить экспорт и создать рабочие места, в том числе в отдалённых местностях Казахстана с более высоким уровнем бедности и ограниченными возможностями трудоустройства».
«В рамках развития экспортной стратегии Казахстана глубокая переработка пшеницы и экспорт продуктов переработки будут содействовать диверсификации экономики страны, а также повысят добавленную стоимость экспорта», — подчеркнул Ербол Есенеев, управляющий директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Помимо предоставления финансирования, консультационные программы IFC помогут Группе компаний «KazFoodProducts» обеспечить устойчивое развитие путём повышения безопасности пищевых продуктов и улучшения экологических и социальных стандартов. IFC также поможет усовершенствовать корпоративное управление и повысить операционную эффективность предприятия.

О группе компаний «KazFoodProducts»

Группа компаний «KazFoodProducts» является одной из крупнейших групп пищевой промышленности в Казахстане, которая работает через свои основные дочерние компании.
АО «АзияАгроФуд», завод в Алматинской области по переработке зерновых культур для производства патоки, муки и кормов для животных. Предприятие ежегодно перерабатывает до 200 тыс. тонн зерновых.
АО «Баян Сулу», г. Костанай, является крупнейшим производителем кондитерских изделий и основным экспортёром кондитерской продукции из РК.
ТОО «BioOperations», Северо-Казахстанская область, единственный в Казахстане завод по глубокой переработке зерна пшеницы на крахмал, сухую пшеничную клейковину, муку, биоэтанол, корма для животных.

Об IFC

IFC, входящая в Группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, фокусирующим свою деятельность на поддержке частного сектора на развивающихся рынках. Работая с более чем 2000 компаний по всему миру, мы используем наш капитал, экспертизу и влияние, чтобы создавать рынки и возможности в развивающихся странах по всему миру. В 2017 финансовом году мы предоставили рекордные $19.3 миллиарда долгосрочных инвестиций развивающимся странам, усиливая потенциал частного сектора по искоренению бедности и повышению всеобщего благосостояния

Написать ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *